Protialkoholní

Kdy závislost začíná? Nevím, ale vím, kdy končí. Když začínáte hledat naší adresu- Zajděte si pro víno bez alkoholu k nám. Vystupte ve stanici metra Národní . Pak už je to do domu F. Topič jen kousek. Jděte směrem k Vltavě, k Nábřeží, jsme vedle Národní kavárny a naproti Národnímu divadlo. Va našem domě je i Poliklinika. Vaše protialkoholní léčba začíná u nás. 

Pokud řešíte závislost na alkoholu, řešte svůj problém včas. Nechte se vyšetřit odborníky a pak zajděte k nám. naše víno bez alkoholu pomohli stovkám lidí před vámi, pomůže i vám.

Začněte nový život, zbavte se závislosti raději u sebe doma  v důstojném prostředí. Společně problém vyřešíme. Protialkoholní léčba má smysl pouze v tom případě, když si uvědomíš, že jsi závislý a léčíš se dobrovolně.

Protialkoholní léčba má smysl pouze v tom případě, když si uvědomíte, že jste závislý a léčíte se dobrovolně.

 
 
Pokud řešíte závislost na alkoholu, řešte svůj problém včas. Nechte se vyšetřit odborníky a pak zajděte k nám. naše víno bez alkoholu pomohli stovkám lidí před vámi, pomůže i vám.
 
Začněte nový život, zbavte se závislosti raději u sebe doma  v důstojném prostředí. Společně problém vyřešíme. Protialkoholní léčba má smysl pouze v tom případě, když si uvědomíš, že jsi závislý a léčíš se dobrovolně.
 
Protialkoholní léčba má smysl pouze v tom případě, když si uvědomíš, že jsi závislý a léčíš se dobrovolně.